Indstallering, opdatering af og søgning i Geo-databasen


Geo-database installation

[Valg], [Tilpas...], [Andet], [Database opsætning/vedligehold...] - får du følgende vindue:
Rapport Center

De enkelte punkter i vinduet er omtalt herunder...


Har du anskaffet Geo-databasen på CD-ROM kan du springe direkte til afsnittet: Sæt stien eller flyt Geo-databasen.

Opret og download Geo-databasen.

Opret ny tom Geo-database.


Via hovedmenuen Funktioner og Geo-database kommer du til vinduet Geo-database - Installation. Her klikker du på knappen Opret, som giver dig adgang til et nyt vindue Vælg sti for Geo-databasen. Du kan nu vælge det drev og den mappe, hvori din geo-database skal oprettes (normalt undermappen Geo i din Legacy mappe) Har du brug for en ny mappe, vælger du blot knappen Ny mappe. Når du er klar, klikker du OK og vender tilbage til installationsvinduet

Download derefter en eller flere af de regioner, du ønsker i din Geo-database


Download de ønskede regioner via internettet. Kontroller, at du er på nettet og tryk på knappen Download.
Din browser bliver aktiveret og fører dig til Millennias Geo Location Database Download Center.
Her finder du under den engelske overskrift "Geo Database Region Files" de regioner, du har mulighed for at downloade. Vælg det ønskede område ved at trykke på den blå tekst. (Du vil nok blive bedt om at afgøre, om filen skal åbnes eller gemmes. Du vælger Gem og anviser, hvor filen skal placeres f.eks. i en midlertidig mappe på dit skrivebord). Det er vigtigt at huske, hvor filerne placeres, da du skal bruge dem igen i næste punkt. Når du er færdig med et område, kan du vælge flere af regionerne med det samme eller vende tilbage på et senere tidspunkt. (Det gøres ved i hovedmenuen at vælge Valg > Tilpas > Andet og på det faneblad, vælger du Geo-database Database vedligehold... så er du tilbage i installationsvinduet.)

Importer de downloadede regionsfiler til Geo-databasen.

Når du har downloaded de ønskede filer, skal de importeres til din Geo-database. Vælg Importer og en af regionsfilerne fra sidste punkt. (klik på navnet og tryk Åben eller dobbelt-klik på navnet) Efter hver import får du en oversigt over, hvilke filer du har, og hvilke du endnu mangler. Du vælger nu blot importer igen, til du har importeret alle dine regionsfiler.

Komprimering af Geo-databasen

Komprimering af den samlede Geo-database giver dig to fordele:
Databasen fylder betydeligt mindre på harddisken, og dine søgetider bliver mærkbart kortere. Du vælger blot Komprimer. Det kan godt tage lidt tid, da det er store datamængder, som skal komprimeres. Så giv dig tid....

Sæt stien eller flyt Geo-databasen.

Før Geo-databasen er brugbar, skal du angive, hvor Legacy skal finde dens oplysninger. Har du databasen på CD-ROM, anbringer du CD-ROM'en i dit CD-drev og klikker på Sæt. Har du databasen på din harddisk, vælger du Sæt og angiver, hvilket drev og mappe geo-databasen skal findes i. Disse indstillinger skal kun foretages ved oprettelse eller eventuel senere flytning (se herunder). Så er din Geo-database klar til brug (Se Sådan bruges Geo-databasen for mere information.)

Du kan også flytte din Geo-database til en anden placering (andet drev, anden mappe eller fra CD_ROM til harddisk). Ønsker du at flytte databasen, vælger du knappen Flyt og angiver den nye placering. Legacy flytter nu databasen for dig (eller kopierer fra din CD-ROM til din harddisk).

Importer en opdateringfil:

1. Download opdateringsfilen fra Legacys hjemmeside. Husk, hvor du arkiverer filen.
2. Åbn Geo-databasens opsætningsside ved at klikke på knappen Database opsætning/vedligehold på fanen Andet i Valg > Tilpas.
3. Klik på knappen Opdater. Dette åbner vinduet Importer Geo-opdateringsfil.
4. Vælg den arkiverede opdateringsfil i Importer Geo-opdateringsfil. (Du kan godt huske, hvor du arkiverede den, ikke?)
5. Nu importerer Legacy informationerne fra filen og udfører de nødvendige opdateringer/ændringer.
6. Komprimer Geo-databasen igen ved at klikke på knappen Komprimer.


Søgning i Geo-databasen

Du finder Geo-databasens søgevindue ved at trykke på Geo-database ikonet for enden af enhver stedangivelse, eller ved at vælge den fra hovedmenuen Funktioner > Geo-database

Når du åbner databasen

Har du åbnet Geo-databasen ved at trykke på ikonet efter en udfyldt stedangivelse, vil åbningsvinduet vise en gennemført søgning. Hvis stedfeltet er tomt, vil listen ved åbning også være tom.

Sådan søger du efter et sted


I søgevinduet er der 4 felter til søgevalg By/sted, Kommune/county, Amt/stat og Land.
Du kan udfylde, hvilke af de 4 felter, du ønsker og ved at trykke Søg, får du vist en liste over steder, der passer til din angivelse. (NB! De danske stedangivelser i har ingen kommuneangivelse. Der er følgende angivelser: By/sted, , Amt, Land).
Med mindre du downloader og installere "Sognedatabasen" Rapport Center via Legacy Forum så skulle det problem være løst.


Her er installationsvejledningen taget fra Claus's zip-fil: (GeoDB-DK-104.zip)

Installation af Geodatabase med danske sogne.
Udpak den vedhæftede zip fil i et midlertidigt bibliotek.
refererer til biblioteket hvor Legacy er installeret, f.eks. C:\Legacy
Kopier GeoDB.gdb til \Geo biblioteket. Overskriv den evt. allerede eksisterende fil.
Kopier de to Geo*-Alt.txt til <Legacy>
Af plads hensyn indeholder den vedhæftede GeoDB.gdb fil kun de danske sogne.
Så man skal via den normale geodatabase vedligeholdelse tilføje de "reglementerede" regioner som normalt.
D.v.s. en eller flere af filerne GeoEU.rdb, GeoUS.rdb, GeoAM.rdb og GeoPA.rdb.
De to Geo*-Alt.txt filer medfører at Legacy ignorerer eventuelle Sogn, Herred og Amt tilføjelse ved søgning, samt medfører at Danmark bliver brugt som land i stedet for Denmark.
Samtidig tilføjes Herred og Amt automatisk til den lange stedangivelse. Ønsker man ikke at dette sker gøres følgende:

Åben GeoExtraCodes-Alt.txt i en tekst-editor, f.eks. notepad

Find følgende 3 linier :
Denmark|110| Sogn
Denmark|111| Herred
Denmark|112| Amt
og indsæt en '*' i begyndelsen af hver af de 3 linier:

*Denmark|110| Sogn
*Denmark|111| Herred
*Denmark|112| Amt

Gem filen igen i Legacy>

Spørgsmål, kommentarer og rettelser modtages gerne på email: Claus@Munk.com


Hvis du fra begyndelsen udfylder de første 3-4 felter, får du højst sandsynligt kun et enkelt resultat (hvis den pågældende lokalitet findes i din fil på forhånd).

Hvis du kun udfylder By/sted vil den viste liste vise alle byer af det navn, uanset kommune, amt eller land.

Hvis du kun udfylder Kommune, vil den viste liste være tom, hvis det er en dansk lokalitet (se ovenfor), ellers vil listen vise alle byer i kommuner af samme navn, uanset hvilket amt/stat eller land.

Hvis du kun udfylder Amt/stat, vil den viste liste vise alle byer i det amt eller stat

Hvis du kun udfylder Land får du en liste over samtlige lokaliteter i Geo-databasen fra det pågældende land

Hvert af de 4 søgefelter har en pil. Disse pile vil vise en liste over samtlige byer, kommuner (ikke Danmark),amter og lande, der findes i Geo-databasen. Dermed kan du måske finde frem til den rigtige lokalitet, hvis du har en ufuldstændig stedangivelse.

Andre muligheder


Under hver af de omtalte 4 søgefelter er der et felt, hvor du kan styre, hvordan feltindholdet skal læses. Når du åbner Geo-databasen vil der altid stå Nøjagtig, som angiver, at programmet skal finde resultater nøjagtig magen til. Tryk på pilen sidst i feltet, og der åbnes et rullegardin med yderligere valgmuligheder: Begynder med, Indeholder eller spring dette felt over. I by/sted findes der yderligere en mulighed Lyder som, som giver mulighed for en søgning efter stednavne som lyder lige sådan.
Du vælger en af disse andre muligheder ved at trykke på den lille pil, som åbner rullegardinet, og derefter fremhæve det ønskede søgekriterium. Når dine indstillinger er rigtige klikker du Søg og søgningen gennemføres.

Liste med søgeresultater

Du får nu, i den nederste halvdel af søgevinduet, vist en liste med fundne resultater. Nederst til venstre vises antallet af resultater i listen. Fremhæver du et stednavn, vil du nederst til højre se lokalitetens længde- og breddegrad

Valg af sted

Mens du leder i din søgeliste og fremhæver de forskellige stedangivelser, vil de to øverste felter Kerne og Kerne+ skifte indhold. Kerne-feltet viser stedangivelsen, som den oprindeligt findes i Geo-databasen Her følger en række eksempler på, hvad forskellige indtastninger resulterer i:
1) "by, , amt, land" (f.eks.: Ballerup, , København, Danmark) vil finde og vise den fundne/valgte by, her er der ingen forskel på Kerne og Kerne+. Det fundne i geo-databasen vil blive vist.
2) "gård/adresse, by, , amt, land" (f.eks.: VestergårdNygade, Ballerup, , København, Danmark) vil også finde og returnere den fundne/valgte by. Forskellen her er, at ved Kerne+ tilføjes "gård/adresse, " foran den fundne/valgte by. Kerne+: "gård/adresse, by, , amt, land"
3) "gård, adresse, by, , amt, land" (f.eks.: Vestergård, Nygade, Ballerup, , København, Danmark) vil også finde og returnere den fundne/valgte by. Her vil Kerne+ tilføje "gård, adresse, " foran den fundne/valgte by. Kerne+: "gård, adresse, by, , amt, land"
Indholdet af de sidste 4 felter skal således være identisk med indholdet af geo-databasen, men det som står i foranstående felter tilføjes i Kerne+ feltet.
Hvis man f.eks. bruger "sted, sogn, herred, amt, land" el.lign., vil man stort set aldrig kunne få et "hit", og det, der returneres, vil være med et tomt felt, der hvor der ingen information er i geo-databasen.
Du kan til slut vælge, om det er informationerne i Kerne eller Kerne +, som skal indføres i dit stedfelt. Brug den Vælg knap, som står ud for det felt, du vil bruge.

Omkringliggende byer


Endnu en brugbar funktion i Geo-databasen er muligheden for at få vist byer indenfor en given afstand af en valgt lokalitet. Det kan være en fordel, når du skal finde, hvor det ellers kan betale sig at lede, når en familie ikke længere findes i den kendte by. Du finder først den by, du kender i søgelisten og fremhæver den. I nederste højre hjørne af Geo-databasevinduet, er der et kikkert-ikon, vinduet Radiussøgning åbnes, og du kan angive, hvor stor en radius, du vil inddrage i din undersøgelse. Afhængigt af, hvad du har valgt i dine indstillinger, vil der stå miles eller km. Når du har skrevet tallet, klikker du OK, og du får vist en liste over stednavne indenfor den angivne radius (op til 320 km eller 200 miles)

Du kan vende tilbage til den oprindelige by ved at trykke Tilbage til i det nederste venstre hjørne. Her kan du foretage en ny søgning eller gå videre til andre opgaver.

Opdateret d. 28.10.2010 af Webmaster
Send mig en mail, hvis du finder nogle fejl på siden. Tak!!