Indtastning af data i Legacy


Her kigger vi lidt på den vigtigste funktion i Legacy, registrering af personer, for der er jo ikke meget ved Legacy uden indhold.
Vi kigger lidt på de enkelte indtastningsvinduer, herunder ikoner, indtastnings-felter osv.


Her ser du "Familie vinduet" med to personer indtastet/registreret - standard er mænd til venstre og kvinder til højre, men det kan du selv ændre, og øverst de respektive forældre og nederst deres børn.

Familie vinduet
Fig.1

Hvis du trykker på nanvnefeltet markeres den blå, se på billedet med Søren markeret, han er nu valgt som den person, du vil arbejde med.

Hvis det er en "tom" Legacy du sidder med, er der jo af gode ingen personer vist, men der gælder det samme, nemlig at klikke/markere det navnevindue for personen, som oplysningerne omhandler.

Læg mærke til at lige over de to navnevinduer, står der "Oldefar" og "Oldemor+", det klarer Legacy selv at holde styr på, men funktionen kan også fravælges.

Der et et lille + efter Oldemor og et ! ved barn nr. 1, og et § ved barn nr.5 samt et + efter børnene 2,3,4,6 & 7. Du vil se disse og andre små symboler flere steder ved anerne.


  • + i slutningen af en forældres navn betyder, at den person har forældre. Det er altså mindst en generation mere med aner i den linje.
  • + i slutningen af et barns navn betyder, at personen har børn. Der er altså mindst en generation mere med efterkommere i den linje.
  • § i slutningen af et barn navn betyder, at personen er gift, men ikke har børn.
  • ! i slutningen af et barns navn betyder, at personen aldrig blev gift. (Der er sat flueben i tjekboksen Denne person blev aldrig gift og fik ingen børn på Personinformation-skærmen.)
  • » i slutningen af ægtemand eller hustru etiketten, betyder at denne person har fået nogle mulige problemer udeladt. (Dette valg kan sættes: Valg > Tilpas > Dataformat > Indikator for mulige problemer) Hvis etiketten for ægtemand eller hustru er rød (eller hvad farve du har sat Markering af 'nulevende' til på fanen Tilpas>dataformat), betyder det at personen er markeret som 'nulevende' (Du skal have Fremhæv nulevende personer valgt, den findes også på fanen Tilpas > Dataformat)
  • ½ foran et barns navn betyder at denne person er halvsøskend til børnene af det aktuelle forældrepar. (En halvsøskend har kun forælder fælles med sine søskende, ikke begge. Den anden forælder er fra et tidligere ægteskab/forhold)


Ved et dobbelt klik på navnefeltet, dukker følgende vindue op "Person information for [xxx]"
I dette vindue indtastes oplysninger på personerne, også hvis du har rettelser/tilføjelser til de eksisterende oplysninger/data.

Rapport Center

Læg mærke til "Begivenheder/Fakta" i nederste halvdel af vinduet, den kan du læse mere om Rapport Center Her

Vis halvsøskende
Ved et højre-klik på et af børnene, dukker følgende vindueer op

Vis halvsøskende
I det "store vindue" trykker du på [Vis], og i det lille et flueben (gnyf) ved [Halvsøskende], herefter vises halvsøskende.
Hvis du ikke allerede under Rapport Center opsætning af programmet har valgt antal børnekolonner, kan du gøre det her ved at sætte flueben i et af de fire første muligheder i det "lille vindue", jeg har valgt "Tilpas kolonner", så sørger Legacy selv for antal kolonner ud fra antallet af børn.

Ved aktivering af "plus-tegn" aktiveres "felter" for indtastning af adresser, noter & billeder for de respektive begivenheder

Ved aktivering af "pil-tegn" aktiveres "Master-liste for steder"

Ved aktivering af "globus m/kikkert"" aktiveres "Geo-database"

Højreklik funktioner

Ved aktivering af knappen for special tegn aktiveres "Valg listen" for disse

Fortegnelse tegnsæt

Fortegnelsen bruges til at vælge tegn, som ikke findes på tastaturet. Fortegnelsern kan man finde på to forskellige måder. Den første er ved at trykke på F6, når man står i et tekstfelt. Ethvert tegn valgt fra fortegnelsen indsættes på den position, hvor markøren er placeret. Den anden måde at komme til fortegnelsen er ved at klikke på den lille blå firkant i toppen af knappen med Specialtegn på hvert indtastningsbillede. Oversigten bruges til at vælge op til otte tegn, som kan lægges i denne knap. Tegnene i knappen er derfor lige ved hånden, når man skal bruge dem i indtastningsfelterne.

Hvordan vælges tegn
Ved at dobbeltklikke på et tegn i listen, kopieres denne op til feltet Valgte tegn. Ved at vælge tegn, der kan indsættes i indtastningsfelt, kan du vælge, så mange du vil. F.eks. hvis du vil skrive ordet Señoría kan du indtaste Se i feltet, trykke F6 og så dobbeltklikke på bogstaverne ñ, o, r, í, og a. Dette vil sætte disse tegn (den resterende del af ordet) i Valgte tegn-feltet. Ved at klikke på Tilføj tegn indsættes tegnene i indtastningsfeltet. For at vælge tegn til Specialtegn-knappen, dobbeltklikkes på de max. otte tegn, som du mener, du har mest brug for.


Venstreklik Mand/Kvinde

Endnu en smart klik funktion i [Familie vinduet] - hvor du på en nem måde kan se antallet af "giftemål" for en person.

På video klippet vises følgende:
1. Jeg trykker først helt ude til venstre ved "Mande-vinduet, hold så øje med "Kvind-vinduet" der skifter person tre gange, altså har den gode Poul været gift tre gange med de viste kvinder.

2. Dernæst flyttes musen helt over til højre side ved "Kvinde-vinduet", hold øje med "Mande-vinduet", der skifter person to gange, altså har Nicoline været gift to gange med de viste mænd.

Der er da lidt smart ikke...Rapport Center

Ovenstående "tip & triks" for at gøre det lidt nemmere og mindre trivielt at indtaste de kære aner.

Til forsiden


Opdateret d. 22.3.2013 af Webmaster
Send mig en mail, hvis du finder nogle fejl på siden. Tak!!